U bent hier

Amendementen op het ontwerp van decreet betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk

1501 (2002-2003) nr. 5
Amendementen 69, 70, 71, 72 en 73
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

26 februari 2003
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten