U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 20 februari 2003 door de heer Jacky Maes in commissie gehouden interpellatie tot mevrouw Mieke Vogels, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid, Gelijke Kansen en Ontwikkelingssamenwerking, over de eventuele subsidiëring van de RSZ-regeling voor onthaalmoeders door de Vlaamse overheid

van Sonja Becq, Riet Van Cleuvenbergen en Trees Merckx-Van Goey
1597 (2002-2003) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

24 februari 2003
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
12 maart 2003
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

1597 (2002-2003) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid