U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 6 februari 2003 door mevrouw Isabel Vertriest in commissie gehouden interpellatie tot de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening, over de omzendbrief RO/2002/03 betreffende de woonuitbreidingsgebieden

van Gerald Kindermans, Erik Matthijs, Jef Van Looy, Jos De Meyer, Veerle Heeren en Carl Decaluwe
1567 (2002-2003) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

10 februari 2003
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
26 februari 2003
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

1567 (2002-2003) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid