U bent hier

Ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen

van de Vlaamse Regering
1559 (2002-2003) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

5 februari 2003
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
6 februari 2003
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
13 februari 2003
18 februari 2003
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
28 maart 2003
Bekrachtigd en afgekondigd
8 mei 2003
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1559 (2002-2003) nr. 1
1559 (2002-2003) nr. 3
1559 (2002-2003) nr. 4
1559 (2002-2003) nr. 6

Verbonden initiatieven

Meer details

Verslaggever
Jacky Maes
Materie
Gewestaangelegenheid