U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat en instelling van het ambt van Kinderrechtencommissaris en van het decreet van 7 juli 1998 houdende instelling van de Vlaamse ombudsdienst

1487 (2002-2003) nr. 4
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

22 januari 2003
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

1487 (2002-2003) nr. 1
1487 (2002-2003) nr. 2
1487 (2002-2003) nr. 3
1487 (2002-2003) nr. 4