U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 9 januari 2003 door mevrouw Mieke Van Hecke in commissie gehouden interpellatie tot de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken, over de subsidiëring van de cultuurcentra in uitvoering van het decreet lokaal cultuurbeleid van 13 juli 2001

van Niki De Gryze en Wilfried Aers
1514 (2002-2003) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

10 januari 2003
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
22 januari 2003
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

1514 (2002-2003) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid