U bent hier

Amendementen op het ontwerp van decreet houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid

1459 (2002-2003) nr. 2
Amendementen 1, 2 en 3
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

9 januari 2003
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

1459 (2002-2003) nr. 1
1459 (2002-2003) nr. 2
1459 (2002-2003) nr. 3
1459 (2002-2003) nr. 4