U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van artikel 195quinquies van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening

van Gerald Kindermans, Erik Matthijs, Jef Van Looy, Carl Decaluwe, Johan De Roo en Jan Laurys
1510 (2002-2003) nr. 1

Procedureverloop

8 januari 2003
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
6 februari 2003
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en bespreking
13 februari 2003
Verworpen in commissie
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming

Documenten

1510 (2002-2003) nr. 1
1510 (2002-2003) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Jef Van Looy
Materie
Gewestaangelegenheid