U bent hier

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2003, en verslag over de beleidsbrief Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen - Beleidsprioriteiten 2002-2003

namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen, verslag door Riet Van Cleuvenbergen
15 (2002-2003) nr. 8-J
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

5 december 2002
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

15 (2002-2003) nr. 1-Bijlagen
15 (2002-2003) nr. 1-Errata
15 (2002-2003) nr. 2
15 (2002-2003) nr. 8-A
15 (2002-2003) nr. 8-B
15 (2002-2003) nr. 8-C
15 (2002-2003) nr. 8-D
15 (2002-2003) nr. 8-E
15 (2002-2003) nr. 8-F
15 (2002-2003) nr. 8-G
15 (2002-2003) nr. 8-H
15 (2002-2003) nr. 8-I
15 (2002-2003) nr. 8-J
15 (2002-2003) nr. 8-K
15 (2002-2003) nr. 9
15 (2002-2003) nr. 9-Errata

Meer details

Verslaggever
Riet Van Cleuvenbergen