U bent hier

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2003, en verslag over de beleidsbrief Buitenlands Beleid - Beleidsprioriteiten 2002-2003, de beleidsbrief Buitenlandse Handel en Extern Economisch Beleid - Beleidsprioriteiten 2002-2003 en de beleidsbrief Ontwikkelingssamenwerking - Beleidsprioriteiten 2002-2003

namens de Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden, verslag door Louis Bril, Patrick Hostekint en André Moreau
15 (2002-2003) nr. 8-C
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

5 december 2002
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

15 (2002-2003) nr. 1-Bijlagen
15 (2002-2003) nr. 1-Errata
15 (2002-2003) nr. 2
15 (2002-2003) nr. 8-A
15 (2002-2003) nr. 8-B
15 (2002-2003) nr. 8-C
15 (2002-2003) nr. 8-D
15 (2002-2003) nr. 8-E
15 (2002-2003) nr. 8-F
15 (2002-2003) nr. 8-G
15 (2002-2003) nr. 8-H
15 (2002-2003) nr. 8-I
15 (2002-2003) nr. 8-J
15 (2002-2003) nr. 8-K
15 (2002-2003) nr. 9
15 (2002-2003) nr. 9-Errata

Meer details

Verslaggevers
Louis Bril, Patrick Hostekint en André Moreau