U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat en instelling van het ambt van Kinderrechtencommissaris en van het decreet van 7 juli 1998 houdende instelling van de Vlaamse ombudsdienst

van Trees Merckx-Van Goey, Francis Vermeiren, Eric Van Rompuy, Ludo Sannen, Bruno Tobback en Etienne Van Vaerenbergh
1487 (2002-2003) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

6 december 2002
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
7 januari 2003
In behandeling in Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Aangenomen in Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Vergadering Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
31 januari 2003
Bekrachtigd en afgekondigd
13 februari 2003
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1487 (2002-2003) nr. 1
1487 (2002-2003) nr. 2
1487 (2002-2003) nr. 3

Meer details

Verslaggever
Dirk Holemans
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid