U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met het Europees verdrag inzake cinematografische coproductie en de bijlagen I en II, opgemaakt in Straatsburg op 2 oktober 1992

van de Vlaamse Regering
1464 (2002-2003) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

27 november 2002
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
21 januari 2003
In behandeling in Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
Aangenomen in Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
Vergadering Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
28 februari 2003
Bekrachtigd en afgekondigd
21 maart 2003
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1464 (2002-2003) nr. 1
1464 (2002-2003) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Johan Weyts
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid