U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet houdende instemming met het amendement op het Verdrag van Bazel van 22 maart 1989 inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan, aangenomen op de derde vergadering van de Conferentie van de Partijen, gehouden te Genève op 22 september 1995

1231 (2001-2002) nr. 3
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

27 november 2002
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

1231 (2001-2002) nr. 1
1231 (2001-2002) nr. 2
1231 (2001-2002) nr. 3