U bent hier

Voorstel van decreet houdende regeling van herstelmaatregelen voor de Vlaamse paardenwedrennen, houdende machtiging van de Vlaamse regering om mee te werken aan de oprichting van de vereniging zonder winstgevend doel "Vlaamse Federatie voor Paardenwedrennen" en houdende wijziging en opheffing van sommige bepalingen van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen (opschrift gewijzigd door de commissie : ... houdende regeling van herstelmaatregelen voor de Vlaamse paardenwedrennen, houdende machtiging aan de Vlaamse regering om mee te werken aan de oprichting van de vereniging zonder winstgevend doel "Vlaamse Federatie voor Paardenwedrennen" en houdende wijziging en opheffing van sommige bepalingen van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen)

van André Denys, Marc van den Abeelen, Gerald Kindermans, Chris Vandenbroeke en Francis Vermeiren
1462 (2002-2003) nr. 1
Ook gekend met citeeropschrift: Paardenwedrennendecreet
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

21 november 2002
Verstuurd naar de voorzitter.
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
21 januari 2003
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
25 februari 2003
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
26 maart 2003
In behandeling in plenaire vergadering.
Plenaire vergadering
Op de agenda: Hoofdelijke stemming
27 maart 2003
Advies Raad van State gevraagd.
8 april 2003
In behandeling in plenaire vergadering.
23 april 2003
Verwijzing van plenaire vergadering naar commissie.
29 april 2003
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Advies Raad van State gevraagd.
22 mei 2003
Naar Overlegcomité ingevolge bevoegdheidsconflict.
13 januari 2004
Te behandelen in plenaire vergadering.
4 februari 2004
In behandeling in plenaire vergadering.
Verwijzing van plenaire vergadering naar commissie.
Plenaire vergadering
Op de agenda: Beraadslaging
10 februari 2004
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
17 februari 2004
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
17 maart 2004
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
26 maart 2004
Bekrachtigd en afgekondigd.
24 mei 2004
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1462 (2002-2003) nr. 1
1462 (2002-2003) nr. 3
1462 (2002-2003) nr. 4
1462 (2002-2003) nr. 7
1462 (2002-2003) nr. 11

Meer details

Verslaggevers
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid