U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

8 november 2002
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
 • Commissie voor Cultuur, Media en Sport
 • Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
18 november 2002
In behandeling in
Vergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
Op de agenda: Hoofdstuk VII : Vlaams Brusselfonds Hoofdstuk XVIII : Slotbepalingen Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister, bespreking en eventueel stemming
19 november 2002
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: Hoofdstuk IX : Energie Hoofdstuk X : Domein van de wegen, de waterwegen en hun aanhorigheden, zeewering en de dijken Hoofdstuk XI : DAB Vloot Hoofdstuk XVIII : Slotbepalingen Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en bespreking
Vergadering Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
Op de agenda: Hoofdstuk V : Huisvesting Hoofdstuk XVIII : Slotbepalingen Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister, bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk I : Algemeen Hoofdstuk XV : Financiën afdeling 2 : Onroerende voorheffing afdeling 3 : Successierechten afdeling 4 : Schenking bouwgronden Hoofdstuk XVIII : Slotbepalingen Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en bespreking
21 november 2002
Vergadering Commissie voor Cultuur, Media en Sport
Op de agenda: Hoofdstuk XIV : Monumenten en Landschappen Hoofdstuk XVI : Cultuur Hoofdstuk XVIII : Slotbepalingen Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en bespreking
Vergadering Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Op de agenda: Hoofdstuk IV : VLAM Hoofdstuk VI : Economie Hoofdstuk XVIII : Slotbepalingen (Bevoegdheden van de heer Jaak Gabriels, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Buitenlandse Handel en Huisvesting) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en bespreking
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: Hoofdstuk IX : Energie Hoofdstuk X : Domein van de wegen, de waterwegen en hun aanhorigheden, zeewering en de dijken Hoofdstuk XI : DAB Vloot Hoofdstuk XVIII : Slotbepalingen Voortzetting van de bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Hoofdstuk XII : Zorgfonds Hoofdstuk XVIII : Slotbepalingen (Bevoegdheden van mevrouw Mieke Vogels, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid, Gelijke Kansen en Ontwikkelingssamenwerking) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en bespreking
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Hoofdstuk III : Leefmilieu Hoofdstuk XVIII : Slotbepalingen (Bevoegdheden van mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister, bespreking en eventueel stemming
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Hoofdstuk II : Onderwijs Hoofdstuk XVIII : Slotbepalingen (Bevoegdheden van mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister, bespreking en eventueel stemming
Vergadering Commissie voor Cultuur, Media en Sport
Op de agenda: Hoofdstuk XIV : Monumenten en Landschappen Hoofdstuk XVI : Cultuur Hoofdstuk XVIII : Slotbepalingen (Bevoegdheden van de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken - Monumenten en Landschappen, Cultuur en Jeugd -, de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening - Media - en de heer Guy Vanhengel, Vlaams minister van Sport en Brusselse Aangelegenheden - Sport) Stemming
Vergadering verenigde commissies
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
 • Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Op de agenda: Hoofdstuk XVII : Wetenschapsbeleid Hoofdstuk XVIII : Slotbepalingen (Bevoegdheden van mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming, en van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de ministers, bespreking en stemming
26 november 2002
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk I : Algemeen Hoofdstuk XV : Financiën afdeling 2 : Onroerende voorheffing afdeling 3 : Successierechten afdeling 4 : Schenking bouwgronden Hoofdstuk XVIII : Slotbepalingen (Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening) Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Hoofdstuk XII : Zorgfonds Hoofdstuk XVIII : Slotbepalingen (Bevoegdheden van mevrouw Mieke Vogels, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid, Gelijke Kansen en Ontwikkelingssamenwerking) Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Hoofdstuk III : Leefmilieu Hoofdstuk XVIII : Slotbepalingen (Bevoegdheden van mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw) Voortzetting van de bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Hoofdstuk II : Onderwijs Hoofdstuk XVIII : Slotbepalingen (Bevoegdheden van mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming) Voortzetting van de bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: Hoofdstuk IX : Energie Hoofdstuk X : Domein van de wegen, de waterwegen en hun aanhorigheden, zeewering en de dijken Hoofdstuk XI : DAB Vloot Hoofdstuk XVIII : Slotbepalingen (Bevoegdheden van de heer Steve Stevaert, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie) Voortzetting van de bespreking en stemming
28 november 2002
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Hoofdstuk XII : Zorgfonds Hoofdstuk XVIII : Slotbepalingen (Bevoegdheden van mevrouw Mieke Vogels, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid, Gelijke Kansen en Ontwikkelingssamenwerking) Voortzetting van de bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Op de agenda: Hoofdstuk XV : Financiën (Afdeling I : Gimvindus) Hoofdstuk XVIII : Slotbepalingen (Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening) Toelichting door de minister en bespreking
Vergadering Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Op de agenda:
Hoofdstuk VIII : Tewerkstelling Hoofdstuk XVIII : Slotbepalingen (Bevoegdheden van de heer Renaat Landuyt, Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en bespreking
Hoofdstuk IV : VLAM Hoofdstuk VI : Economie Hoofdstuk VIII : Tewerkstelling Hoofdstuk XV : Financiën (Afdeling I : Gimvindus) Hoofdstuk XVIII : Slotbepalingen (Bevoegdheden van de heer Jaak Gabriels, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Buitenlandse Handel en Huisvesting, van mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw, en van de heer Renaat Landuyt, Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme, en van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening) Stemming
Vergadering Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
Op de agenda: Hoofdstuk XIII : Gemeentefonds Hoofdstuk XVIII : Slotbepalingen (Bevoegdheden van de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken) Toelichting door de minister, bespreking en stemming
5 december 2002
Aangenomen in
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk I : Algemeen Hoofdstuk XV : Financiën afdeling 2 : Onroerende voorheffing afdeling 3 : Successierechten afdeling 4 : Schenking bouwgronden Hoofdstuk XVIII : Slotbepalingen (Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening) Stemming
20 december 2002
Bekrachtigd en afgekondigd
31 december 2002
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1438 (2002-2003) nr. 1
1438 (2002-2003) nr. 7
1438 (2002-2003) nr. 8
1438 (2002-2003) nr. 9
1438 (2002-2003) nr. 10
1438 (2002-2003) nr. 11
1438 (2002-2003) nr. 12
1438 (2002-2003) nr. 13
1438 (2002-2003) nr. 14
1438 (2002-2003) nr. 15
1438 (2002-2003) nr. 16
1438 (2002-2003) nr. 17
1438 (2002-2003) nr. 19

Meer details

Verslaggevers
Brigitte Grouwels, Anne-Marie Baeke, Frans De Cock, Eloi Glorieux, Julien Demeulenaere, Marino Keulen, Patrick Lachaert en Riet Van Cleuvenbergen
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid