U bent hier

Voorstel van decreet van de heren Marino Keulen, Dany Vandenbossche, Jos Stassen en Herman Lauwers houdende wijziging van het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid

1431 (2002-2003) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

6 november 2002
Verstuurd naar de voorzitter.
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Media en Sport
28 januari 2003
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Media en Sport
Vergadering Commissie voor Cultuur, Media en Sport
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever
Hoorzitting met afgevaardigden van :
- Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)
- Vlaamse Vereniging van Provincies (VVP)
- Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen (VVBAD)
- Cultuurlokaal
- Vlaams Centrum voor Openbare Bibliotheken
- Vereniging Vlaamse Cultuurcentra (VVCC)
25 februari 2003
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Media en Sport
Vergadering Commissie voor Cultuur, Media en Sport
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
12 maart 2003
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
21 maart 2003
Bekrachtigd en afgekondigd.
16 mei 2003
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1431 (2002-2003) nr. 1
1431 (2002-2003) nr. 2
1431 (2002-2003) nr. 6

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid