U bent hier

Amendement op de met redenen omklede motie tot besluit van de op 17 oktober 2002 door de heren Jos De Meyer en Luc Martens in commissie gehouden interpellaties tot mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming, respectievelijk over de kosteloosheid van het basisonderwijs en over de kosteloosheid van het onderwijs

van Marino Keulen, Hilde Claes, Ludo Sannen en Jan Roegiers
1353 (2002-2003) nr. 2
Amendement nr. 1
Stand van zaken: ontvankelijk

Procedureverloop

6 november 2002
Amendement (pdf) ingediend
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk

Documenten

1353 (2002-2003) nr. 1
1353 (2002-2003) nr. 2