U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 23 oktober 2002 door de heren Chris Vandenbroeke en Eric Van Rompuy in plenaire vergadering gehouden interpellaties tot de heer Patrick Dewael, minister-president van de Vlaamse regering, respectievelijk over de vermindering van de dotatie van de federale overheid aan de gemeenschappen en gewesten, de weerslag hiervan op de inkomsten van de Vlaamse overheid en de roep naar meer fiscale autonomie, en over de gevolgen van de dotatievermindering voor de begrotingsenveloppe

van Eric Van Rompuy, Johan De Roo en Wivina Demeester-De Meyer
1384 (2002-2003) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

25 oktober 2002
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
6 november 2002
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

1384 (2002-2003) nr. 1

Verbonden initiatieven

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid