U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 22 oktober 2002 door de heer Luk Van Nieuwenhuysen in commissie gehouden interpellatie tot de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken, over de conclusies van de VUB-studie aangaande de taalfaciliteiten in de Vlaamse Rand

van Johan Sauwens en Eric Van Rompuy
1372 (2002-2003) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

24 oktober 2002
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
6 november 2002
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

1372 (2002-2003) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)