U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 24 oktober 2002 door de heer Luk Van Nieuwenhuysen in commissie gehouden interpellaties tot mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming, respectievelijk over de toepassing van de taalwetgeving bij de inschrijving van leerlingen in het faciliteitenonderwijs en over de kennis van het Nederlands van tijdelijke leerkrachten uit het Franstalig faciliteitenonderwijs

van Luk Van Nieuwenhuysen
1375 (2002-2003) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

24 oktober 2002
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
6 november 2002
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

1375 (2002-2003) nr. 1

Verbonden initiatieven

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid