U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 15 oktober 2002 door de heer Jos De Meyer in commissie gehouden interpellatie tot de heer Steve Stevaert, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, over de actualisering van het Sigmaplan

van Jos De Meyer, Jef Van Looy, Carl Decaluwe, Johan De Roo, Eric Van Rompuy en Trees Merckx-Van Goey
1350 (2002-2003) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

16 oktober 2002
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
6 november 2002
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

1350 (2002-2003) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid