U bent hier

Voorstel van decreet houdende maatregelen tot bestrijding van de luchtverontreiniging binnenshuis en oprichting van een ambulante dienstverlening inzake milieu en gezondheid

van Johan Malcorps, Jan Van Duppen, Jos Bex en Ann De Martelaer
1347 (2002-2003) nr. 1

Procedureverloop

15 oktober 2002
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
8 mei 2003
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
8 januari 2004
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Hoorzitting met vertegenwoordigers van het Brussels Instituut voor Milieubeheer en de Service de la Médecine de l'Environnement van het Groot-Hertogdom Luxemburg
15 januari 2004
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming
22 januari 2004
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming.
12 februari 2004
Verworpen in commissie
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming.

Documenten

1347 (2002-2003) nr. 1
1347 (2002-2003) nr. 2
1347 (2002-2003) nr. 3

Meer details

Verslaggever
Jos De Meyer
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid