U bent hier

Voorstel van decreet houdende maatregelen tot bestrijding van de luchtverontreiniging binnenshuis en oprichting van een ambulante dienstverlening inzake milieu en gezondheid

1347 (2002-2003) nr. 1

Procedureverloop

15 oktober 2002
Verstuurd naar de voorzitter.
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
8 mei 2003
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
8 januari 2004
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Hoorzitting met vertegenwoordigers van het Brussels Instituut voor Milieubeheer en de Service de la Médecine de l'Environnement van het Groot-Hertogdom Luxemburg
15 januari 2004
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming
22 januari 2004
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming.
12 februari 2004
Verworpen in commissie.
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming.

Documenten

1347 (2002-2003) nr. 1
1347 (2002-2003) nr. 3

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid