U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met : 1° het aanvullend protocol bij het Europees Sociaal Handvest en de bijlage, opgemaakt in Straatsburg op 5 mei 1988 ; 2° het aanvullend protocol bij het Europees Sociaal Handvest tot invoering van een systeem van collectieve klachten, opgemaakt in Straatsburg op 9 november 1995 ; 3° het herziene Europees Sociaal Handvest en de bijlage, opgemaakt in Straatsburg op 3 mei 1996

van de Vlaamse Regering
1308 (2001-2002) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

29 augustus 2002
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
21 januari 2003
In behandeling in Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
Aangenomen in Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
Vergadering Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
28 februari 2003
Bekrachtigd en afgekondigd
21 maart 2003
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1308 (2001-2002) nr. 1
1308 (2001-2002) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Stefaan Platteau
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid