U bent hier

Verslag van de gedachtewisseling met Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, over de actuele stand van zaken in het dossier van de Raamovereenkomst van de Raad van Europa ter bescherming van de nationale minderheden

namens de Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden, verslag door Etienne Van Vaerenbergh
1299 (2001-2002) nr. 1
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

Documenten

1299 (2001-2002) nr. 1

Meer details

Verslaggever
Etienne Van Vaerenbergh
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid