U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet houdende wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft de openbaarheid van de vergaderingen

756 (2000-2001) nr. 4
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

26 juni 2002
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

756 (2000-2001) nr. 1
756 (2000-2001) nr. 3
756 (2000-2001) nr. 4