U bent hier

Motie van de heer Joris Van Hauthem betreffende een belangenconflict

1262 (2001-2002) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

26 juni 2002
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
Verwijzing van plenaire vergadering naar commissie
2 juli 2002
In behandeling in Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Afgehandeld in Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Te behandelen in plenaire vergadering
Vergadering Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Op de agenda: (met betrekking tot het wetsontwerp tot vervanging van artikel 43quinquies en tot invoeging van artikel 66 in de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken - Parl. St. Senaat 2001-2002, nr. 2-1207/1) Benoeming van een verslaggever en gedachtewisseling

Documenten

1262 (2001-2002) nr. 1
1262 (2001-2002) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Karim Van Overmeire
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid