U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 13 juni 2002 door de heer Luk Van Nieuwenhuysen in commissie gehouden interpellatie tot de heer Jaak Gabriels, Vlaams minister van Economie, Buitenlandse Handel en Huisvesting, over de houding van de Vlaamse regering inzake de toekomst van de Nationale Delcrederedienst en het aandeel van de gewesten in de raad van bestuur

van Luk Van Nieuwenhuysen
1245 (2001-2002) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

13 juni 2002
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
26 juni 2002
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

1245 (2001-2002) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid