U bent hier

Verslag over het ontwerp van decreet tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en over het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 31 juli 1990 tot instelling van het Vlaams Gemeentefonds en tot regeling van een bijzondere dotatie voor sommige gemeenten van het Vlaamse Gewest, wat de bestemming van de opbrengst van de onroerende voorheffing van het Vlaamse Gewest betreft

1148 (2001-2002) nr. 5
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

6 juni 2002
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

1148 (2001-2002) nr. 1
1148 (2001-2002) nr. 2
1148 (2001-2002) nr. 4
1148 (2001-2002) nr. 5

Meer details

Verslaggever
Bart De Smet