U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

24 mei 2002
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
15 oktober 2002
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
24 oktober 2002
Advies parlementaire commissie gevraagd
7 november 2002
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Hoorzitting met : - Lokaal of gemeentelijk Onthaalbureau Kom-pas Gent Dienst Integratie Antwerpen (DIA), en afvaardiging van PINA (project integratie nieuwkomers Antwerpen) - Provinciaal of intergemeentelijk Onthaalbureau regio Dendermonde Vereniging Vlaamse Provincies
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Voortzetting van de hoorzitting met : - Brussel Mevrouw Olivia Vanmechelen, opdrachthouder coördinatie nieuwkomers, Vlaamse Gemeenschapscommissie - Vlaams Minderheden Centrum (VMC), de heren Ignace Fermont en Marc Haertjes - Vertegenwoordigende organisaties etnisch-culturele minderheden Forum van organisaties van etnisch-culturele minderheden Federatie van Marokkaanse Democratische Organisaties - Wetenschappelijke benadering Prof. Marie-Claire Foblets, departement Sociale en culturele antropologie, KU Leuven - Partners in uitvoering Steunpunt NT2, de heer Kris Vandenbranden VDAB
3 december 2002
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Gedachtewisseling en formulering van een advies aan de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen Benoeming van een verslaggever
5 december 2002
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Gedachtewisseling en formulering van een advies aan de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen Benoeming van een verslaggever
10 december 2002
Vergadering Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Op de agenda: Gedachtewisseling en formulering van een advies aan de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen Benoeming van een verslaggever
12 december 2002
Advies Raad van State gevraagd
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming
6 januari 2003
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
9 januari 2003
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Gedachtewisseling en formulering van een advies aan de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen Benoeming van een verslaggever
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming
23 januari 2003
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
12 februari 2003
28 februari 2003
Bekrachtigd en afgekondigd
8 mei 2003
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Meer details

Verslaggever
Ria Van Den Heuvel
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid