U bent hier

Verslag van het Rekenhof over het onderzoek van de ontwerpen van decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting en de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002

van het Rekenhof
20-B (2001-2002) nr. 1
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

14 mei 2002
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: (Onder voorbehoud van indiening)
Vergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
Op de agenda: (Onder voorbehoud van indiening)
16 mei 2002
Vergadering Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
Op de agenda: (Onder voorbehoud van indiening)
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: (Onder voorbehoud van indiening)
Vergadering Commissie voor Cultuur, Media en Sport
Op de agenda:
(Onder voorbehoud van indiening)
(Onder voorbehoud van indiening)
25 juni 2002