U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

15 mei 2002
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
30 mei 2002
In behandeling in Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Vergadering Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever Toelichting door de heer Renaat Landuyt, Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme, bespreking en eventueel stemming
13 juni 2002
Vergadering Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Op de agenda: Hoorzitting met : - de heer F. Peuteman, Vlaamse Raad voor Toerisme - de heer B. Vanreusel, Vlaamse Sportraad - de heer S. Wouters, Vlaamse Jeugdraad - de heer J. Albrechts, Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding - de heer P. Warson, Federatie van Organisaties voor Volksontwikkelingswerk - de heer L. Van Beneden, VLOR-Onderwijskoepels - de heer L. Glorieux, technisch comité voor de reisbureaus - een afgevaardigde van de Federatie voor de Toeristische Industrie (FTI)
27 juni 2002
Aangenomen in Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Vergadering Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
19 juli 2002
Bekrachtigd en afgekondigd
27 augustus 2002
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1207 (2001-2002) nr. 1
1207 (2001-2002) nr. 2
1207 (2001-2002) nr. 3
1207 (2001-2002) nr. 4

Meer details

Verslaggever
Guy Sols
Materie
Gewestaangelegenheid