U bent hier

Verslag van het Rekenhof over het onderzoek van het ontwerp van decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002

van het Rekenhof
20-A (2001-2002) nr. 1
Stand van zaken: ingediend

Documenten

20-A (2001-2002) nr. 1