U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 2 mei 2002 door mevrouw Sonja Becq in commissie gehouden interpellatie tot mevrouw Mieke Vogels, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, over inspraak en participatie van personen met een handicap en hun organisaties inzake het voor hen gevoerde beleid

van Ann De Martelaer, Koen Helsen, Jan Van Duppen en Jan Roegiers
1190 (2001-2002) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

6 mei 2002
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
15 mei 2002
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

1190 (2001-2002) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid