U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 2 mei 2002 door de heer Chris Vandenbroeke in commissie gehouden interpellatie tot mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming, over het leerplichtonderwijs tot 18 jaar in het algemeen en het alternerend leren in het deeltijds beroepssecundair onderwijs in het bijzonder

van Chris Vandenbroeke, Kris Van Dijck en Jan Loones
1182 (2001-2002) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

3 mei 2002
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
15 mei 2002
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

1182 (2001-2002) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid