U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

2 mei 2002
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in
  • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
  • Commissie voor Cultuur, Media en Sport
  • Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
  • Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
  • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
  • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
  • Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
14 mei 2002
In behandeling in
Vergadering Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Op de agenda: Hoofdstuk IV : Landbouw Hoofdstuk XIV : Slotbepalingen (Bevoegdheden van mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw) Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk I : Algemeen Hoofdstuk XII : Leegstand Hoofdstuk XIV : Slotbepalingen (Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening) Benoeming van een verslaggever en bespreking
16 mei 2002
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Hoofdstuk III : Leefmilieu Hoofdstuk XIV : Slotbepalingen (Bevoegdheden van mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw) Benoeming van een verslaggever en toelichting
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: Hoofdstuk X : Energie Hoofdstuk XI : Vlaams Infrastructuurfonds Hoofdstuk XIII : Domein van de wegen, de waterwegen en hun aanhorigheden, zeewering en de dijken Hoofdstuk XIV : Slotbepalingen (Bevoegdheden van de heer Steve Stevaert, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie) Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
Vergadering Commissie voor Cultuur, Media en Sport
Op de agenda: Hoofdstuk VIII : Monumenten en Landschappen Hoofdstuk XIV : Slotbepalingen (Bevoegdheden van de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid) Benoeming van een verslaggever en bespreking
21 mei 2002
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk I : Algemeen Hoofdstuk XII : Leegstand Hoofdstuk XIV : Slotbepalingen (Bevoegheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening) Bespreking
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: Hoofdstuk X : Energie Hoofdstuk XI : Vlaams Infrastructuurfonds Hoofdstuk XIII : Domein van de wegen, de waterwegen en hun aanhorigheden, zeewering en de dijken Hoofdstuk XIV : Slotbepalingen (Bevoegdheden van de heer Steve Stevaert, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie) Bespreking en eventueel stemming
22 mei 2002
Vergadering Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Op de agenda: Hoofdstuk V : VLAM Hoofdstuk XIV : Slotbepalingen (Bevoegdheden van de heer Jaak Gabriels, Vlaams minister van Economie, Buitenlandse Handel en Huisvesting) Benoeming van een verslaggever en bespreking
23 mei 2002
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: Hoofdstuk X : Energie Hoofdstuk XI : Vlaams Infrastructuurfonds Hoofdstuk XIII : Domein van de wegen, de waterwegen en hun aanhorigheden, zeewering en de dijken Hoofdstuk XIV : Slotbepalingen (Bevoegdheden van de heer Steve Stevaert, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie) Voortzetting van de bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Hoofdstuk III : Leefmilieu Hoofdstuk XIV : Slotbepalingen (Bevoegdheden van mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw) Voortzetting van de bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Hoofdstuk II : Onderwijs Hoofdstuk XIV : Slotbepalingen (Bevoegdheden van mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming) Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Hoofdstuk IX Gezondheidszorg Hoofdstuk XIV Slotbepalingen Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
Vergadering Commissie voor Cultuur, Media en Sport
Op de agenda:
Hoofdstuk VI : Cultuur Hoofdstuk VII : Media Hoofdstuk XIV : Slotbepalingen (Bevoegdheden van de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking) Bespreking
Hoofdstuk VI : Cultuur Hoofdstuk VII : Media Hoofdstuk VIII : Monumenten en Landschappen Hoofdstuk XIV : Slotbepalingen Stemming
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Hoofdstuk II : Onderwijs Hoofdstuk XIV : Slotbepalingen (Bevoegheden van mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming) Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming.
28 mei 2002
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk I : Algemeen Hoofdstuk XII : Leegstand Hoofdstuk XIV : Slotbepalingen (Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening) Artikelsgewijze bespreking en stemming
30 mei 2002
Vergadering Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Op de agenda: Hoofdstuk IV : Landbouw Hoofdstuk V : VLAM Hoofdstuk XIV : Slotbepalingen (Bevoegdheden van mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw, en van de heer Jaak Gabriels, Vlaams minister van Economie, Buitenlandse Handel en Huisvesting) Stemming
4 juni 2002
Vergadering Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Op de agenda: Hoofdstuk IV : Landbouw Hoofdstuk V : VLAM Hoofdstuk XIV : Slotbepalingen (Bevoegdheden van de heer Jaak Gabriels, Vlaams minister van Economie, Buitenlandse Handel en Huisvesting, en van mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw) Artikelsgewijze bespreking en stemming
11 juni 2002
Aangenomen in
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk I : Algemeen Hoofdstuk XII : Leegstand Hoofdstuk XIV : Slotbepalingen (Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening) Artikelsgewijze bespreking en stemming
5 juli 2002
Bekrachtigd en afgekondigd
19 september 2002
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1177 (2001-2002) nr. 1
1177 (2001-2002) nr. 7
1177 (2001-2002) nr. 8
1177 (2001-2002) nr. 8 - Bijlage
1177 (2001-2002) nr. 9
1177 (2001-2002) nr. 10
1177 (2001-2002) nr. 10 - Bijlage
1177 (2001-2002) nr. 11
1177 (2001-2002) nr. 12
1177 (2001-2002) nr. 13

Meer details

Verslaggevers
Stefaan Platteau, Gisèle Gardeyn-Debever, Patrick Lachaert, Jul Van Aperen, Frans De Cock, Claudine De Schepper en Ingrid van Kessel
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid