U bent hier

Toelichtingen bij de aanpassing van de middelenbegroting en de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002. Meerjarenbegroting

van de Vlaamse Regering
17 (2001-2002) nr. 1-B
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

30 april 2002
25 juni 2002

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid