U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 25 april 2002 door de heer Johan Sauwens in commissie gehouden interpellatie tot de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking, over de toekomst van de Vlaamse Wielerschool

van Johan Sauwens, Frans De Cock, Peter De Ridder, Jos Stassen en Margriet Hermans
1175 (2001-2002) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

29 april 2002
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
8 mei 2002
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

1175 (2001-2002) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid