U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 25 april 2002 door de heer Kris Van Dijck in commissie gehouden interpellatie tot de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking, over de splitsing van de nationale sportteams en in het bijzonder van de Belgische tennisbekerteams

van Margriet Hermans, Marino Keulen, Jo Vermeulen en André Van Nieuwkerke
1165 (2001-2002) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

26 april 2002
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
8 mei 2002
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

1165 (2001-2002) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid