U bent hier

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002. Eerste aanpassing

van de Vlaamse Regering
19-B (2001-2002) nr. 1

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

25 april 2002
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in
  • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
  • Commissie voor Cultuur, Media en Sport
14 mei 2002
In behandeling in
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en bespreking
23 mei 2002
Vergadering Commissie voor Cultuur, Media en Sport
Op de agenda:
Bespreking
Indicatieve stemming
11 juni 2002
Aangenomen in
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Artikelsgewijze bespreking en stemming
5 juli 2002
Bekrachtigd en afgekondigd
7 september 2002
Bekendgemaakt in Belgisch Staatsblad

Documenten

19-B (2001-2002) nr. 1
19-B (2001-2002) nr. 2
19-B (2001-2002) nr. 3

Meer details

Verslaggevers
Frans De Cock en Stefaan Platteau
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid