U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

8 april 2002
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
30 april 2002
In behandeling in Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
Vergadering Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
14 mei 2002
Vergadering Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
Op de agenda: Gedachtewisseling met de Sociaal-economische Raad van Vlaanderen
15 mei 2002
Vergadering Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
Op de agenda:
Gedachtewisseling met de Hoge Raad voor Binnenlands Bestuur en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
Toelichting van de technische aspecten van het ontwerp van decreet
4 juni 2002
Aangenomen in Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
Vergadering Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
Op de agenda: Voortzetting van de artikelsgewijze bespreking en stemming
5 juli 2002
Bekrachtigd en afgekondigd
31 augustus 2002
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1148 (2001-2002) nr. 1
1148 (2001-2002) nr. 2
1148 (2001-2002) nr. 4
1148 (2001-2002) nr. 5

Verbonden initiatieven

Meer details

Verslaggever
Bart De Smet
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid