U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Met redenen omklede motie tot besluit van de op 12 maart 2002 door mevrouw Hilde De Lobel in commissie gehouden interpellatie tot de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, over de sociale bescherming van de lokale mandatarissen met geschorst pensioen

1107 (2001-2002) nr. 2
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

27 maart 2002
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

1107 (2001-2002) nr. 1
1107 (2001-2002) nr. 2