U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 26 maart 2002 door de heer Jan Loones in commissie gehouden interpellatie tot mevrouw Mieke Vogels, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, over de sluiting en de leefbaarheid van rusthuizen

van Jan Loones, Kris Van Dijck en Chris Vandenbroeke
1135 (2001-2002) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

27 maart 2002
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
17 april 2002
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

1135 (2001-2002) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid