U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de bevordering van de algemene samenwerking, ondertekend in Eupen op 14 februari 2001

van de Vlaamse Regering
1132 (2001-2002) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

26 maart 2002
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Reglement en Samenwerking
11 juni 2002
In behandeling in Commissie voor Reglement en Samenwerking
Aangenomen in Commissie voor Reglement en Samenwerking
Vergadering Commissie voor Reglement en Samenwerking
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
15 juli 2002
Bekrachtigd en afgekondigd
14 augustus 2002
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1132 (2001-2002) nr. 1
1132 (2001-2002) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid