U bent hier

Jaarverslag van de Vlaamse Ombudsdienst 2001

van de Vlaamse Ombudsdienst
41 (2001-2002) nr. 1

Procedureverloop

16 april 2002
Te behandelen in
  • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
  • Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
  • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
  • Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
  • Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Vergadering Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
Op de agenda: Verwijzing van de voorstellen en aanbevelingen uit het jaarverslag naar de bevoegde commissies (Regl. art. 89)
29 april 2002
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Afgehandeld in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk 5.2. : Thematische aanbevelingen Fiscaliteit : kijk- en luistergeld en onroerende voorheffing Benoeming van een verslaggever, toelichting door de heer Bernard Hubeau, Vlaams ombudsman, en bespreking.
2 mei 2002
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Hoofdstuk 4.4 Thematische aanbevelingen Milieu en 4.5 Thematische aanbevelingen Milieu : afvalwaterheffing Benoeming van een verslaggever, toelichting door de heer Bernard Hubeau, Vlaams ombudsman, en bespreking
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Hoofdstuk 4.6 Thematische aanbevelingen Ruimtelijke Ordening Benoeming van een verslaggever, toelichting door de heer Bernard Hubeau, Vlaams ombudsman,en bespreking
6 mei 2002
In behandeling in Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
Afgehandeld in Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
Vergadering Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
Op de agenda: Hoofdstuk 5.2 Thematische aanbevelingen inzake Wonen Benoeming van een verslaggever, toelichting door de heer Bernard Hubeau, Vlaams Ombudsman, en bespreking
4 juni 2002
Vergadering Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Op de agenda: Hoofdstuk 5.1 Voorstellen Hoofdstuk 5.3 Algemene aanbevelingen Benoeming van een verslaggever, toelichting door de heer Bernard Hubeau, Vlaams ombudsman, en bespreking
20 juni 2002
Afgehandeld in Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Hoofdstuk 4.4 Thematische aanbevelingen Milieu en 4.5 Milieu : afvalwaterheffing Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Hoofdstuk 4.6 Thematische aanbevelingen Ruimtelijke Ordening Voortzetting van de bespreking
10 oktober 2002
In behandeling in Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Afgehandeld in Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Gedachtewisseling met de heer Bernard Hubeau. Benoeming van een verslaggever
5 november 2002
In behandeling in Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Afgehandeld in Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Vergadering Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Op de agenda: Hoofdstuk 5.1 Voorstellen Hoofdstuk 5.3 Algemene aanbevelingen Benoeming van een verslaggever, toelichting door de heer Bernard Hubeau, Vlaams ombudsman, en bespreking

Documenten

41 (2001-2002) nr. 1
41 (2001-2002) nr. 2
41 (2001-2002) nr. 3
41 (2001-2002) nr. 4
41 (2001-2002) nr. 5
41 (2001-2002) nr. 6

Meer details

Verslaggevers
Lucien Suykens, Isabel Vertriest, Bart De Smet, Herman Lauwers en André Moreau
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid