U bent hier

Amendementen op het voorstel van decreet houdende bekrachtiging van de stedenbouwkundige vergunningen verleend door de Vlaamse regering op 18 maart 2002 in toepassing van het decreet van 14 december 2001 voor enkele bouwvergunningen waarvoor dwingende redenen van groot algemeen belang gelden

1120 (2001-2002) nr. 2
Amendementen 1 en 2
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

25 maart 2002
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

1120 (2001-2002) nr. 1
1120 (2001-2002) nr. 2
1120 (2001-2002) nr. 3