U bent hier

Voorstel van decreet houdende bekrachtiging van de stedenbouwkundige vergunningen verleend door de Vlaamse regering op 18 maart 2002 in toepassing van het decreet van 14 december 2001 voor enkele bouwvergunningen waarvoor dwingende redenen van groot algemeen belang gelden

van Marc van den Abeelen, Robert Voorhamme, Johan Malcorps, Herman Lauwers en Jos Stassen
1120 (2001-2002) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

19 maart 2002
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in
  • Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
  • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
25 maart 2002
In behandeling in
  • Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
  • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Aangenomen in
  • Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
  • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Vergadering verenigde commissies
  • Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
  • Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
27 maart 2002
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
Bekrachtigd en afgekondigd
30 maart 2002
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1120 (2001-2002) nr. 1
1120 (2001-2002) nr. 3

Verbonden initiatieven

Meer details

Verslaggever
Ludwig Caluwé
Materie
Gewestaangelegenheid