U bent hier

Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet op het Vlaamse jeugdbeleid

973 (2001-2002) nr. 9
Amendementen 39 en 40
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

19 maart 2002
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten