U bent hier

Verslag over het ontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika anderzijds, met de Bijlagen I tot X, met de Protocollen 1 en 2, en met de Slotakte, ondertekend in Pretoria op 11 oktober 1999

943 (2001-2002) nr. 2
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

18 maart 2002
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

943 (2001-2002) nr. 1
943 (2001-2002) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Johan Weyts