U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 12 maart 2002 door mevrouw Hilde De Lobel in commissie gehouden interpellatie tot de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, over de sociale bescherming van de lokale mandatarissen met geschorst pensioen

van Dominique Guns, Herman De Loor, Dirk De Cock en Dirk Holemans
1107 (2001-2002) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

14 maart 2002
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
27 maart 2002
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

1107 (2001-2002) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid