U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 12 maart 2002 door mevrouw Hilde De Lobel in commissie gehouden interpellatie tot de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, over de sociale bescherming van lokale mandatarissen met geschorst pensioen

van Hilde De Lobel, Christian Verougstraete en Jan Penris
1105 (2001-2002) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

13 maart 2002
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
27 maart 2002
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

1105 (2001-2002) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid